Niepoprawna pisownia

z irytowaniu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zirytowaniu

Poprawna pisownia