Poprawna pisownia

anomalii

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa anomalia oznaczającego odchylenia od normy, nieprawidłowości.


Niepoprawna pisownia

anomaliów

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anomalji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anomaljii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anomali

Niepoprawna pisownia