Poprawna pisownia

kontom

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie kontom należy zapisywać przez końcówkę -om. Jest to odmieniony wyraz konta. Zgodnie z zasadami odmiany rzeczowników, w celowniku (komu? czemu?) musi on przyjąć końcówkę om.
Kontom oznacza, że jakaś czynność odbywa się w odniesieniu do kont, czyli rachunków bankowych, prowadzonych przez osoby lub firmy. Podstawowe słowo konto, oprócz rachunku bankowego, może oznaczać także część serwera, przypisaną do danego użytkownika, w tym również skrzynkę e-mail.

Przykłady poprawnej pisowni

Wojtek nadał wszystkim swoim kontom mailowym takie samo hasło, dzięki czemu mógł je łatwiej zapamiętać.
Należy przyjrzeć się tym kontom bankowym, wydaje mi się, że służą do prania brudnych pieniędzy.
Kontom użytkowników na tym serwerze zostaną automatycznie przypisane kolorowe awatary.


Niepoprawna pisownia

kontą

Niepoprawna pisownia