Niepoprawna pisownia

w spółczucia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

współczucia

Poprawna pisownia, znaczenie: forma litości okazywanej osobie nieszczęśliwej bądź cierpiącej, uczuciowego solidaryzowania się z osobą nieszczęśliwą. Dawniej oznaczało również wspólne odczuwanie czegoś (wspólnotę uczuć).


Niepoprawna pisownia

współczócia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzpółczucia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

współ czucia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wspułczucia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spułczucia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spółczucia

Niepoprawna pisownia