Poprawna pisownia

stąd

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną formą pisowni tego zaimka jest zapis pojedynczego słowa, przy użyciu spółgłoski s. Błędy w pisowni mogą wynikać z niedostatecznie starannej artykulacji tego określenia. Jako że ciężko jest nam wymówić występujące obok siebie dwie spółgłoski bezdźwięczne (s oraz t), niejednokrotnie dochodzi tutaj do uproszczenia wymowy przy użyciu dźwięcznej spółgłoski z.
Stąd to zaimek, który wyznacza miejsce, w którym znajduje się podmiot w zdaniu lub też miejsce, z którego rozpoczyna się jakieś działanie. Niekiedy używamy go również, by określić punkt wyjścia, źródło lub przyczynę czegoś. Zaimkiem tym możemy także wprowadzić zdanie lub jego równoważnik, które będą określać następstwo wcześniejszego wydarzenia lub faktu.

Przykłady poprawnej pisowni

Ciągle chodzisz lekko ubrana, stąd Twoje wieczne przeziębienie.
Zadaje się z nieodpowiednimi ludźmi, stąd często ma problemy z policją.
Jeśli wyruszymy stąd nad ranem, do miejsca docelowego powinniśmy dotrzeć mniej więcej w południe.


Niepoprawna pisownia

z tąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z tond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z tąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stont

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztont

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z tont

Niepoprawna pisownia