Opisywane poniżej sformułowania to homofony – nazywamy tak wyrazy o identycznym brzmieniu, które różnią się znaczeniem. By nie popełnić błędu językowego, należy poznać zasady stosowania każdej z nich. Poniżej prezentujemy pomocne w tym przykłady i definicje, ale przypominamy również o możliwości zadawania naszej redakcji pytań językowych w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

każą

Poprawna pisownia, znaczenie: każą jest to forma czasownika nieprzechodniego modalnego kazać, odmienionego w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie teraźniejszym. Zapis przez ż uzasadnia zachodząca pomiędzy tymi dwoma postaciami oboczność ż:z. Kazać oznacza: wydać polecenie lub rozkaz, zmusić kogoś do robienia czegoś, a także (choć jest to nieco już przestarzałe określenie) – głosić kazanie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nauczyciele każą nam co miesiąc przygotowywać apele na różne ważne dla naszego kraju tematy.
Czemu rodzice każą Ci co godzinę meldować się telefonicznie, kiedy jesteś poza domem?
Władze mojej firmy pozwalają na pracę zdalną, jednak każą, by w poniedziałki zawsze być w biurze.


Poprawna pisownia

karzą

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie karzą to czasownik przechodni niedokonany karać, który został odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie teraźniejszym. Warto zwrócić, że słowo to piszemy przez rz, ponieważ wymienia się na r w formie podstawowej karać. Terminem tym określimy wymierzenie komuś kary, nałożenie sankcji czy też upomnienia.

Przykłady poprawnej pisowni

Policjanci w moim mieście nie tylko karzą, ale również pomagają i pilnują porządku.
W ten weekend policjanci karzą mandatami jeszcze surowiej niż zwykle.
W naszej szkole za nieodrobioną pracę domową nauczyciele karzą dzieci minusami, a nie jedynkami.


Niepoprawna pisownia

każom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

karzom

Niepoprawna pisownia