Obie zaprezentowane formy pisowni słowa pani (czyli zarówno panią i paniom) są poprawne, jednak zależą od kontekstu i nie należy w związku z tym stosować ich wymiennie! Wynika to z faktu, iż występują one w innym przypadku. Zapoznaj się z naszymi definicjami, a w przypadku wątpliwości rzuć okiem także na przykłady użycia obu form w zdaniu.

Poprawna pisownia

panią

Poprawna pisownia, znaczenie: biernik (kogo? co?) lub narzędnik (z kim? z czym?) liczby pojedynczej słowa pani.

Przykłady poprawnej pisowni

Radek bardzo zaprzyjaźnił się z panią, która była jego korepetytorką – poza rozmowami o matematyce mieli wiele innych wspólnych tematów.
Proszę jechać do miejsca spotkania, pojadę za panią swoim samochodem.
Przepraszam, czy ten pan przyjechał z tamtą panią?


Poprawna pisownia

paniom

Poprawna pisownia, znaczenie: celownik (komu? czemu?) liczby mnogiej słowa pani.

Przykłady poprawnej pisowni

Przyglądałem się wszystkim paniom, które tędy przechodziły, ale nie widziałem Twojej mamy.
Nie wiem jak paniom, ale mi nie odpowiada temperatura, jaka panuje w tym pomieszczeniu.
Którym paniom nie podoba się zaproponowany plan realizacji naszego przedsięwzięcia?