Obie zaprezentowane formy pisowni słowa „pani” (czyli zarówno panią i paniom) są poprawne, jednak zależą od kontekstu i nie należy w związku z tym stosować ich wymiennie! Wynika to z faktu, iż występują one w innym przypadku. Zapoznaj się z naszymi definicjami, a w przypadku wątpliwości rzuć okiem także na przykłady użycia obu form w zdaniu.

Poprawna pisownia

panią

Poprawna pisownia, znaczenie: biernik (kogo? co?) lub narzędnik (z kim? z czym?) liczby pojedynczej słowa „pani”.

Przykłady poprawnej pisowni

Radek bardzo zaprzyjaźnił się z panią, która była jego korepetytorką – poza rozmowami o matematyce mieli wiele innych wspólnych tematów.
Przepraszam, czy ten pan przyjechał z tamtą panią?


Poprawna pisownia

paniom

Poprawna pisownia, znaczenie: celownik (komu? czemu?) liczby mnogiej słowa „pani”.

Przykłady poprawnej pisowni

Przyglądałem się wszystkim paniom, które tędy przechodziły, ale nie widziałem Twojej mamy.
Którym paniom nie podoba się zaproponowany plan realizacji naszego przedsięwzięcia?