W języku polskim dopuszcza się używanie wymienne sformułowań spojrzyj oraz spójrz. Pierwsze z nich, choć nieco starsze i współcześnie występujące głównie w różnego rodzaju utworach literackich, jest tak samo poprawne jak wersja druga. Niedopuszczalne jest natomiast stosowanie modyfikacji opisanych sformułowań, np. spojrz czy spójrzyj.
Obie opisane formy pochodzą od czasownika spojrzeć, będącego z kolei aspektem dokonanym od określenia spoglądać. Oznacza on: skierować wzrok w stronę czegoś bądź kogoś, potraktować coś w pewien sposób.

Poprawna pisownia

spojrzyj

Poprawna pisownia, forma rzadziej spotykana (głównie w utworach literackich).

Przykłady poprawnej pisowni

Proszę, spojrzyj na to z mojej strony – to dla mnie trudna sytuacja.
Przez chwilę nie myśl tylko o sobie i spojrzyj na tę sprawę z perspektywy innych ludzi.
Spojrzyj jakie piękne ciasto upiekłam!


Poprawna pisownia

spójrz

Poprawna pisownia, forma bardziej rozpowszechniona.

Przykłady poprawnej pisowni

Spójrz, właśnie taki model samochodu planuję kupić.
Spójrz tylko na tego kotka! Czyż nie jest on słodki?
Czy to nie Twoja kuzynka Marta? Spójrz!


Niepoprawna pisownia

spójsz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpójrz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pójrz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spujrz

Niepoprawna pisownia