Niepoprawna pisownia

hur

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chór

Poprawna pisownia, znaczenie: w częściach mowy chór klasyfikowany jest, jako rzeczownik rodzaju męskorzeczowego, w liczbie pojedynczej. Forma chór jest odpowiedzią na pytania mianownika: kto? co? oraz biernika: kogo? co? Słowo chór w zasadach ortografii traktowane jest, jako zapis tradycyjny obejmujący pisownię przez ch i ó. Wyrazy pokrewne: chórzysta, chóralny, chóralnie.
W teatrze starożytnym chór określał grupę osób wspólnie deklamujących lub śpiewających. Pochodzi od słowa łacińskiego chorus. Współcześnie chór odnosi się do:
– zespołu muzycznego złożonego z co najmniej 15 wokalistów, prowadzonego przez dyrygenta,
– utworu muzycznego napisanego do wykonywania przez chór,
– miejsca na scenie lub świątyni przeznaczonego dla organisty, zespołu lub/i orkiestry,
– grupy instrumentów tej samej rodziny.

Przykłady poprawnej pisowni

We wrześniu tego roku chór Hejnał Mazańcowice odebrał Międzynarodową Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki.
Dyrektor filharmonii ucieszył się bardzo, gdy dostał informację, że długo wyczekiwany przez wszystkich fanów chór Gregorian wystąpi w następnym miesiącu.
W akcji charytatywnej organizowanej przez fundację Kilometry Pomocy, w kościele na Psim Polu we Wrocławiu weźmie udział chór uniwersytecki.


Niepoprawna pisownia

chur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hór

Niepoprawna pisownia