Poprawna pisownia

szczegółów

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa szczegół (dopełniacz liczby mnogiej tego rzeczownika), którego znaczeniem jest drobny składnik, element lub część składowa jakiejś większej całości (na przykład obiektu albo sytuacji), lub coś mało istotnego, drobiazg, jeden ze składników sytuacji, okoliczność lub fakt. Pisownia wynika z staropolskiej formy szczegielny z której możliwe jest wyodrębnienie oboczności ó:e. Dlatego też tak jak ma to miejsce przy wyrazach z ó wymiennym, prawidłowym zapisem jest (kogo? czego?) szczegółów. Słowo szczegół tworzy związek frazeologiczny diabeł tkwi w szczegółach, a także kolokacje ważny szczegół oraz wnikać w szczegóły. Do synonimów słowa zaliczamy: detali, drobiazgów, elementów i niuansów.

Przykłady poprawnej pisowni

Przecież dobrze wiesz, że to niespodzianka i nie dowiesz się ode mnie żadnych szczegółów!
Sukces firmy to mnóstwo najdrobniejszych szczegółów i elementów, które muszą ze sobą współgrać niczym mechanizm doskonałej maszyny!
Niestety nie jest Pan osobą upoważnioną do poznania szczegółów całej sprawy, przykro nam.


Niepoprawna pisownia

szczegułów

Niepoprawna pisownia