Jest to czasownik przechodni niedokonany, oznaczający zdążanie dokądś z dużą prędkością, a także zbieranie się do czegoś ochoczo, tak szybko, jak to możliwe. Po dodaniu do niego zaimka zwrotnego się uzyskujemy czasownik zwrotny niedokonany, który znaczy: robić coś szybko, chcieć z czymś zdążyć.
We współczesnej polszczyźnie zarówno forma spieszyć jak i śpieszyć są dopuszczone do użytku przez językoznawców, więc w ich stosowaniu istnieje pełna dowolność. Obie wersje tego czasowniku używane były w języku polskim już od XV wieku i żadna nie ma przewagi nad drugą.

Poprawna pisownia

spieszyć

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

śpieszyć

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli chcę zdążyć na tramwaj za kwadrans, to muszę się spieszyć i za chwilę wyjść.
Nie musisz się śpieszyć. Odwiozę Cię na uczelnię, więc zaoszczędzisz trochę czasu.
Jeśli zawsze będziesz się tak spieszył wychodząc z domu na pewno czegoś zapomnisz.
Musimy się śpieszyć, centrum handlowe zamykane jest za niecałą godzinę.


Niepoprawna pisownia

z pieszyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpieszyć

Niepoprawna pisownia