Poprawna pisownia

prasówka

Poprawna pisownia, znaczenie: prasówka to rzeczownik rodzaju żeńskiego. Wyrazy pokrewne: prasowanie, prasowaczka, prasowalnica.
Prasówka piszemy przez ó. Zgodnie z zasadami ortografii, że wyrazy zakończone końcówką ówka pisze się przez ó, poza określonymi wyjątkami (skuwka, zasuwka, wsuwka).
Określenie prasówka ma dwojakie znaczenie. Pierwsze potoczne dotyczy przeglądu prasy i omówienia bieżących informacji, podczas zebrania, narady. W drugim znaczeniu prasówka to element metalowy, pręt wyciskany na gorąco, materiał wyjściowy przeznaczony do dalszej obróbki.

Przykłady poprawnej pisowni

Zespół redakcji czasopisma „Co nowego?” spotkał się na cotygodniowej prasówce w sali konferencyjnej.
Obowiązkiem rzecznika w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jest codzienny przegląd pracy tzw. prasówka.
W zakładzie metalurgicznym Hajnówka została zwiększona norma na dzienną produkcję prasówek.


Niepoprawna pisownia

prasuwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prasófka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prasufka

Niepoprawna pisownia