Niepoprawna pisownia

krwii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krwi

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik krew oznacza płynną tkankę łączną, odpowiadającą za transport różnych substancji w organizmie zwierząt.
Odnosi się również do pokrewieństwa danych osób albo do ich linii rodowej. Jest to także określenie na czyjąś naturę i temperament.
Wyraz krwi należy zapisywać przez jedno -i. Słowo to występowało już w czasach prasłowiańskich i brzmiało kry. Według zasad języka polskiego, słowa rodzime należy zapisywać przez pojedyncze -i. Ważną rolę odgrywa tutaj także odmiana przez przypadki, gdzie w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku w liczbie pojedynczej oraz w dopełniaczu liczby mnogiej wyraz krwi zapisuje się przez jedno -i.

Przykłady poprawnej pisowni

Zdenerwował się do tego stopnia, że podniosło mu się ciśnienie krwi i musiał wziąć odpowiednie leki.
Kiedy pies Karola rozciął sobie łapkę odłamkiem szkła, zostawił za sobą mnóstwo śladów krwi.
Walczył tak, jakby miał to we krwi, a dzięki swojemu zamiłowaniu często zdobywał nagrody.


Niepoprawna pisownia

krfi

Niepoprawna pisownia