Poprawna pisownia

chociaż

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to należy zawsze zapisywać przez ż. Motywuje to obowiązująca w języku polskim zasada, nakazująca pisownię przez ż większości wyrazów zakończonych na -eż i -aż.
Chociaż może pełnić w zdaniach dwie funkcje: spójnika oraz partykuły. W pierwszym przypadku jego zadaniem jest przyłączenie zdania podrzędnego, z którego treści można wyprowadzić sąd przeciwstawny do zdania nadrzędnego. Jako partykuła z kolei wyraz ten komunikuje o minimalnym ograniczeniu zakresu czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Bardzo Cię proszę, sprzątnij dziś chociaż w szafie, a jutro zajmij się resztą pokoju.
Chociaż nie miałam śmiałości tego zaproponować, bardzo chciałam jechać tam z nimi.
Przyglądała się z tęsknotą jego frytkom, chociaż przed chwilą odmówiła zamówienia porcji dla siebie.


Niepoprawna pisownia

chociarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hociarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hociasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hociaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chociasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chodziaż

Niepoprawna pisownia