Niepoprawna pisownia

rzłobek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żłobek

Poprawna pisownia, znaczenie: żłobek jest to miejsce, gdzie rodzice zostawiają swoje dzieci mające do trzech lat, podczas, gdy oni muszą iść do pracy. Opieką i wychowaniem zajmują się wówczas zatrudnione tam osoby. Żłobek to także niewielki rowek. Potocznie nazywa się tak również izbę wytrzeźwień.
Prawidłową formą zapisu jest żłobek. Pochodzi ono od wyrazu żłób, dla którego było dawniej zdrobnieniem, oznaczającym mały żłób. Czasami nazywano tak między innymi symboliczne miejsce narodzin Jezusa. Razem z rozwojem polszczyzny zmieniło się jego znaczenie. Żłobek zaczął oznaczać miejsce dla małych dzieci, z niewielki żłób został zdrobniony do żłóbka. Warto przy tym pamiętać, że w słowie żłób, spółgłoska ż jest uwarunkowana historycznie. O jej istnieniu decydują starosłowiańskie wyrazy, od których wywodzi się żłób, między innymi żleb, czyli rynnowa forma w górach, rów.

Przykłady poprawnej pisowni

Żłobek nie był ulubionym miejscem małej Kasi, więc zawsze płakała, kiedy musiała tam zostać.
Kiedy rodzice przyszli obejrzeć żłobek, spodobało im się podejście dyrektorki, a także wyposażenie placówki.
Żłobek nie był jej ulubionym miejscem pracy, dlatego postanowiła je zmienić i zatrudniła się w szkole.