Niepoprawna pisownia

tżymaj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzymaj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czymaj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzy maj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszymaj

Niepoprawna pisownia