Poprawna pisownia

PS

Poprawna pisownia, znaczenie: PS, czyli postscriptum, w języku polskim jest skrótem, po którym nie należy stawiać kropek. Jest to odstępstwo od łacińskiego pierwowzoru, który wymagał użycia kropek P.S.. Prawidłową pisownię pozbawioną znaku interpunkcyjnego należy zapamiętać.
PS oznacza po liście. Jest to skrót dodawany na końcu danego pisma, po końcowych pozdrowieniach oraz imieniu i nazwisku piszącego. Pozwala on na dodanie dopisku na samym końcu wiadomości. Zwyczajowo po dopisku powinien znaleźć się inicjał autora.
PS można używać wielokrotnie pod tym samym listem, dodając kolejne dopiski, oznaczone dodatkową literą P, np. jako PPS.

Przykłady poprawnej pisowni

PS Przekażcie, proszę, Jankowi, iż niedługo odwiedzę go w jego nowym domu wraz z żoną. T.
PS Nie wiem, ile dokładnie czasu zajmie mi ten nowy projekt. Odezwę się, kiedy tylko go skończę. J.
PS Jeszcze jedna nowina: znaleźliśmy małego kotka. Niedługo przyślę Wam jego zdjęcia. B.


Niepoprawna pisownia

PS.

Niepoprawna pisownia