Niepoprawna pisownia

którom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

którą

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest którą przez . Jest to wyraz rodzaju żeńskiego, który należy odmieniać zgodnie z ogólnymi zasadami, odnoszącymi się do takich słów (np. zaimków oraz rzeczowników). Zgodnie z nią w bierniku i narzędniku określenie to zyskuje końcówkę .
Którą to zaimek, który pozwala na wprowadzenie pytania, proszącego o sprecyzowanie przedmiotu rozmowy. Jest to także zaimek, który przyłącza do innego zaimka lub nadrzędnego rzeczownika zdanie, w którym występuje dokładnie scharakteryzowana osoba bądź obiekt. Tego słowa używa się również jako zaimka nieokreślonego.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie pamiętał, na którą godzinę umówiony był do lekarza, dlatego postanowił zadzwonić na recepcję, by się tego dowiedzieć.
Nie wiedziała, którą pizzę wybrać, bo lubiła każdą spośród znajdujących się w menu włoskiej restauracji.
Nastolatek kupił sobie grę, którą ostatnio polecił mu kolega, więc w końcu obaj mogli w nią grać online.


Niepoprawna pisownia

kturom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kturo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

któro

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kturą

Niepoprawna pisownia