Niepoprawna pisownia

niezmieni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zmieni

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie zmieni odnosi się do sytuacji, w której stary element danego przedmiotu czy zestawu nie zostaje zastąpiony przez nowy. W szerszym kontekście oznacza każdą stałą sytuację, w której nie oczekujemy nic nowego ani zaskakującego. Dotyczy także pewnych cech osób, które są stałe i które sprawiają, że ktoś nie może postąpić inaczej w określonej sytuacji.
Nie zmieni należy zapisywać oddzielnie. Jest to wyrażenie, w którym czasownik zmieniać występuje z partykułą przeczącą nie. Zgodnie z ogólnymi zasadami pisowni języka polskiego, zestawienia nie z czasownikami zawsze występują oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

W tym domu nic się nie zmieni i on nadal będzie ją bił, jeśli ktoś z zewnątrz się w to nie zaangażuje.
W jego postępowaniu nic się nie zmieni, jeśli nie będzie sam tego chciał, bo inni nie mogą go do niczego zmusić.
Krysia uznała, że nie zmieni koloru ścian w domu aż do chwili, w której jej mąż wróci z delegacji.