Słowa tylny i tylni gramatycznie są przymiotnikami, które pochodzą od rzeczownika tył.
Obydwie formy są poprawne. Jednak forma pisowni jest ściśle powiązana z tym, z czym się one łączą. Występują zazwyczaj z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

Poprawna pisownia

tylni

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo tylni występuje razem z rzeczownikami w liczbie mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Nasi tylni obrońcy nie mieli sobie równych w tym meczu.
Czy tylni strzelcy, którzy mieli osłaniać cały oddział, spisali się dobrze?
Tylni widzowie mają wielki problem, ponieważ niezbyt dobrze widzą to, co dzieje się na scenie.


Poprawna pisownia

tylny

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz tylny łączy się z rzeczownikami w liczbie pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Podczas zdarzenia na drodze, w naszym samochodzie uszkodzony został tylny zderzak.
Ten tylny zagłówek jest trudno wyregulować, trzeba będzie coś z tym zrobić!
Ten tylny, tajemniczy otwór miał wielkie znaczenie podczas naszej ucieczki.