Obie formy, czyli zarówno sprzedaż jak i sprzedasz są poprawne (natomiast tytułowa forma sprzedarz jest niepoprawna), nie można ich jednak używać zamiennie, gdyż oznaczają co innego. Poniżej przygotowaliśmy objaśnienia wraz z przykładami, a w przypadku wątpliwości zachęcamy do pozostawienia pytań w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

sprzedaż

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik rodzaju żeńskiego oznaczający transakcję sprzedaży. Innymi słowy jest to zbycie usługi bądź produktu w zamian ekwiwalent – pieniądze albo inny towar. Zapis rzeczownika sprzedaż przez ż z kropką może być nieintuicyjna, ponieważ zasada ortograficzna mówi, iż wyrazy kończące się na -arz zapisujemy z użyciem rz – słowo to jednak stanowi wyjątek od tej reguły wraz ze słowami takimi jak blamaż czy instruktaż.

Przykłady poprawnej pisowni

Sprzedaż internetowa jest skuteczniejsza niż tradycyjna.
Wszystkie towary widoczne na wystawie są na sprzedaż.
To jest nasz dyrektor handlowy, świetna sprzedaż w bieżącym kwartale to właśnie jego zasługa.

Poprawna pisownia

sprzedasz

Poprawna pisownia, znaczenie: druga osoba w trybie oznajmującym od czasownika sprzedać, stosowana w pytaniu lub oznajmieniu.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie sprzedasz tego samochodu za tak wysoką cenę.
Obiecaj mi, że nie sprzedasz tego samochodu zbyt tanio, to prawdziwy unikat!
Czy sprzedasz mi swoją kolekcję znaczków? Zawsze o takiej marzyłem.


Niepoprawna pisownia

sprzedarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spszedaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spszedarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spszedasz

Niepoprawna pisownia