Niepoprawna pisownia

wy czekanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyczekanie

Poprawna pisownia