Poprawna pisownia

prócz

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przyimek, którego znaczenie jest tożsame z: nic z wyjątkiem kogoś lub czegoś, poza czymś lub kimś, wyjąwszy coś, z wyłączeniem (czegoś, kogoś), oprócz. Budując zdanie należy pamiętać, że po tym zwrocie zawsze występuje rzeczownik w formie dopełniacza.
W języku polskim jedyną poprawną formą zapisu tego zwrot jest zapis przez ó. Jest to ó niewymienne, nie istnieje zatem żadna reguła uzasadniająca taką pisownię – należy ją po prostu zapamiętać. Warto z kolei wspomnieć, że zapis taki obowiązuje w polszczyźnie już od wielu lat – słowo prócz nawet w najstarszych słownikach występuje zapisane właśnie przez ó.

Przykłady poprawnej pisowni

Po treningu poszliśmy na lody całą grupą, prócz Karola, który wrócił do domu.
Byłam bardzo głodna – prócz porannej kawy, nie miałam w ustach nic aż do kolacji.
Pamiętaj, aby kupić wszystko z listy zakupów, prócz elementów, które już wykreśliłam.


Niepoprawna pisownia

prucz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pródż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prudż

Niepoprawna pisownia