Niepoprawna pisownia

agonalnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

agonalną

Poprawna pisownia