Poprawna pisownia

moich

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniony w bierniku liczby mnogiej zaimek dzierżawczy mój, który oznacza własność osoby mówiącej, coś należącego do niej.
Poprawny zapis wyrazu zawsze uwzględnia wyłącznie i. Błędy w pisowni mogą wynikach z dwóch kwestii. Pierwszą z nich jest obowiązująca w naszym języku regułą, która nakazuje zapis j po samogłoskach – powyższy termin jest od niej wyjątkiem. Drugą kwestią jest niepoprawna artykulacja wyrazu. Często dochodzi wówczas do uproszczenia ciężkich do wymowy dwóch występujących obok siebie samogłosek i rozdzielenia ich spółgłoską j.

Przykłady poprawnej pisowni

Hej, Ty! Natychmiast odejdź od moich walizek!
Czy mogłabyś pożyczyć mi długopis? Zapomniałam dziś moich.
Nie mogę uwierzyć, że nie widziałam moich dzieci przez cały dzień.


Niepoprawna pisownia

mojich

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

moih

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mojih

Niepoprawna pisownia