Ze względu na to, iż byłoby stanowi przypadek osobowej formy czasownika użytego w funkcji bezosobowej poprawna jest pisownia łączna.

Niepoprawna pisownia

było by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

byłoby

Poprawna pisownia