Ze względu na to, iż byłoby stanowi przypadek osobowej formy czasownika użytego w funkcji bezosobowej poprawna jest pisownia łączna.

Niepoprawna pisownia

było by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

byłoby

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa „być” o znaczeniu: istnieć, żyć, przebywać, znajdować się w jakimś miejscu, trwać przez pewien czas, mieć miejsce, zdarzać się, odbywać się, brać w czymś udział, uczestniczyć, znajdować się w jakimś stanie, doznawać czegoś. Samo „byłoby” zaliczane jest do osobowych form czasowników, z czego wynika jego łączna pisownia z cząstką -by.

Przykłady poprawnej pisowni

Byłoby dobrze gdybyś przeprosił tatę za to, w jaki sposób się wczoraj do niego odezwałeś.
Niezręcznie byłoby przyznać się teraz do błędu, upłynęło zbyt dużo czasu.
W przypadku możliwości zakupu biletu miesięcznego korzystanie z komunikacji miejskiej byłoby znacznie wygodniejsze.