W języku polskim obie te formy są dopuszczone do użytku, każda jednak powinna być stosowana w innej sytuacji. Zarówno wyraz jak i to zaimki wskazujące, będące odmienionymi formami zaimka ta. Należy zapamiętać, że w narzędniku liczby pojedynczej dla rodzaju żeńskiego rzeczownik należy połączyć z formą (z kim? z czym? tą poduszką, tą kopertą). Dla ułatwienia, warto zwrócić uwagę, że w tej sytuacji rzeczownik również przyjmuje końcówkę – taką samą jak odmieniona forma zaimka. Jest to bardzo cenna wskazówka. Z kolei w przypadku rzeczowników odmienionych w bierniku liczby pojedynczej oraz w rodzaju żeńskim powyższy zaimek przyjmuje formę (kogo? co? tę poduszkę, tę kopertę).

Poprawna pisownia

tę rzecz

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

tą rzecz

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Czy mogłabyś mi podać bluzkę, która leży obok Ciebie?
Szłam wczoraj do pracy z sympatyczną Kasią, która pracuje piętro wyżej niż my.
Oddam Ci książkę tak szybko, jak się da – muszę tylko skończyć ją czytać.
Muszę skończyć z tą pracą, bo bardzo mnie to stresuje i odbija się niekorzystnie na moim zdrowiu.