Poprawna pisownia

wójt

Poprawna pisownia, znaczenie: w okresie średniowiecza wójt był urzędnikiem stojącym na czele miasta lokowanego na prawie niemieckim. Był lennikiem włodarza miasta, zobowiązanym do konnej służby wojskowej. Obecnie wójt w samorządzie pełni funkcję organu wykonawczego gminy.
Wójt jest rzeczownikiem rodzaju męskiego, pochodzi z języka niemieckiego (vog(e)t), a pisownia tego wyrazu nie jest poparta żadną regułą ortograficzną. Większy problem sprawia to, czy nazwę stanowiska wójt gminy należy pisać z małej, czy też dużej litery. Zasadniczo nazwy funkcji, stanowisk i godności pisze się małymi literami, np. Stanisław Nowak wójt Gminy Siechnice. Jednakże zdarza się, że nazwa stanowiska brzmi tak samo jak nazwa jednoosobowego urzędu, a nazwę urzędu pisze się dużą literą, np. Zarządzenie Wójta Gminy.

Przykłady poprawnej pisowni

Wójt Gminy Miękinia zaplanował organizację festynu z okazji zakończenia roku szkolnego.
W spotkaniu roboczym urzędu gminy wzięli udział sekretarz, skarbnik, radca prawny i wójt.
Wójt jest funkcjonariuszem publicznym, od 2002 roku wybierany jest w głosowaniu tajnym, w sposób powszechny, równy i bezpośredni.


Niepoprawna pisownia

wujt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wujd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wójd

Niepoprawna pisownia