Poprawna pisownia

nie dotyczyli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedotyczyli

Niepoprawna pisownia