Niepoprawna pisownia

haradż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

haracz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

characz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

charadż

Niepoprawna pisownia