Multikulti oznacza politykę wielokulturową – określa państwo w którym mieszka na stałe wielu przedstawicieli różnych narodowości lub kultur. To nowoczesne określenie (neologizm), dlatego też aktualnie nie ma jasno określonej poprawnej formy tego wyrazu – pisownia tego słowa nie została jeszcze ostatecznie ujednolicona. Dopuszczalna jest więc zarówno forma zapisu łącznego multikulti, jak również forma multi-kulti, ale warto wspomnieć, że językoznawcy skłaniają się raczej do zapisu łącznego, ponieważ multi traktowane jest jako przedrostek, dlatego całość powinna być jednym słowem.

Poprawna pisownia

multikulti

Poprawna pisownia, rekomendowana wersja pisowni.

Przykłady poprawnej pisowni

W niektórych państwach działa polityka multikulti. Jak sądzisz, jak to wygląda w praktyce?
Polityka multikulti jest popularna w tamtym kraju. Mieszkałem tam i miałem sąsiadów różnych narodowości.
Czy w tym państwie funkcjonuje polityka multikulti?

Poprawna pisownia

multi-kulti

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Byłem ostatnio w państwie multi-kulti. Zakolegowałam się z pewną indyjką.
W krajach multi-kulti można dowiedzieć się wiele o różnych kulturach
Państwa multi-kulti są bardzo różnorodne. Jak byłem w tym kraju to poznałem różne ciekawe zwyczaje.


Niepoprawna pisownia

multi kulti

Niepoprawna pisownia