Choć obie poniższe formy brzmią identycznie i mogą być stosowane na co dzień w języku polskim, to ich znaczenie oraz funkcja pełniona w zdaniu są inne. Aby nie popełnić błędu konieczne jest poznanie znaczenia obu wyrażeń, w czym pomocne mogą się okazać przygotowane przez nas przykłady i definicje. Co więcej, nasza redakcja udziela też porad językowych w sekcji komentarzy, więc w przypadku dalszej niepewności wystarczy zadać tam swoje pytanie.

Poprawna pisownia

w stanie

Poprawna pisownia, znaczenie: w stanie to wyrażenie przyimkowe, czyli, dla przypomnienia, połączenie przyimka z inną częścią mowy: rzeczownikiem, liczebnikiem, zaimkiem czy przysłówkiem. We współczesnej polszczyźnie większość wyrażeń przyimkowych zapisujemy osobno i tak też jest w przypadku zwrotu w stanie. W zdaniach najczęściej występuje on w konfiguracji być w stanie, co oznacza móc, potrafić, ale oznacza także sytuację, w której ktoś się znajduje.

Przykłady poprawnej pisowni

Niestety nie będę w stanie Cię dziś odwiedzić, bardzo mi przykro.
Nie jestem w stanie rozwiązać tego zadania, czy mogłabyś mi pomóc?
Czy znasz może jakiegoś godnego polecenia mechanika samochodowego, który będzie w stanie mi pomóc?


Poprawna pisownia

wstanie

Poprawna pisownia, znaczenie: wstanie to odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym, forma czasownika wstać, czyli: zmienić pozycję ciała z leżącej czy siedzącej do stojącej, wyjść z posłania po śnie lub odpoczynku czy też zaprzestać wykonywania czynności w pozycji siedzącej.

Przykłady poprawnej pisowni

Pytałaś Magdy, kiedy wreszcie wstanie? Już południe.
Jeśli moja mama wstanie wcześniej niż ja, to zawsze parzy mi świeżą kawę.
Piotrek obiecał, że wstanie tego dnia wcześniej i pomoże mi ze śniadaniem dla całej rodziny.