Niepoprawna pisownia

nie jasne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejasne

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie niejasne używamy w odniesieniu do czegoś co jest słabo oświetlone, niewidoczne lub zawiłe i trudne do zrozumienia. Synonimy: nieprzystępny, niełatwy, powikłany. Forma przymiotnika niejasne (rodzaj nijaki w stopniu równym) pojawia się w liczbie pojedynczej i mnogiej w bierniku i wołaczu. Zgodnie z regułami poprawnej polszczyzny niejasne piszemy łącznie, ponieważ nie z przymiotnikami należy zawsze zapisywać razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Ministerstwo opracowało nową ustawę w zakresie finansów publicznych i dysponentów tych środków, niestety wiele zapisów jest niejasnych i mało konkretnych.
Koleżanka zaprosiła mnie do swojego nowego mieszkania zaskoczyłam się, ponieważ wszystkie pomieszczenia zostały pomalowane w niejasnych i brzydkich kolorach.
Teoria względności Einsteina jest na pewno niejasna dla ludzi o niskim IQ, ale nawet osoby wykształcone mogą mieć problem z jej zrozumieniem.