Niepoprawna pisownia

zamjerzamy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zamierzamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zamieżamy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mierzamy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mieżamy

Niepoprawna pisownia