Poprawna pisownia

nie znam

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest nie znam. Tłumaczy to zasada ortograficzna języka polskiego, która mówi, że partykułę przeczącą nie z czasownikami zapisujemy oddzielnie. Wyjątkami będą jedynie czasowniki, które zostały utworzone od rzeczowników.
Nie znam jest stwierdzeniem, które oznacza, że coś lub ktoś jest nam obce. Często zamiennie względem niego używa się słów nie wiem, co to takiego albo nie wiem, kto to jest.

Przykłady poprawnej pisowni

Tadeusza Pomimo tego, że Tadeusz pracuje ze mną w tym samym biurze, wcale go nie znam.
Nie znam tej piosenki, więc jakbyś mógł włączyć ją jeszcze raz, to posłucham uważniej jej słów.
Nie znam tej kobiety, musi być nowa na naszym osiedlu, albo przyjechała do kogoś w gości.


Niepoprawna pisownia

nieznam

Niepoprawna pisownia