Niepoprawna pisownia

niusł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niósł

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niósł oznacza, że mężczyzna miał coś w rękach (w ramionach lub na barkach) i przetransportował na inne miejsce albo dostarczył do wskazanego celu. Może odnosić się także do trudnych wydarzeń i doświadczeń, które odcisnęły na człowieku swoje piętno (w połączeniu frazeologicznym).
Niósł należy zapisywać przez ó, ponieważ wyraz ten posiada pokrewne słowo nosić, pozwalające na wymianę ó na o. Taka wymiana gwarantuje, że możemy zapisywać wyraz przez ó.

Przykłady poprawnej pisowni

Paweł niósł na barkach ciężar wspomnień, który nie pozwalał mu w pełni cieszyć się życiem.
Zawsze, kiedy szedł na spacer z psem, niósł przy sobie zestaw specjalnych woreczków na odchody.
Z łatwością niósł plecak i walizkę pod górę, ponieważ był bardzo silnym i wysportowanym chłopakiem.