Poprawna pisownia

marzenie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo marzenie według Słownika Języka Polskiego PWN określa ciąg obrazów i myśli, które powstają w wyobraźni tak na jawie jaki i we śnie i wyrażają pragnienia, bardzo często nierealne. Marzenie określa też przedmiot pragnień i dążeń.
Wyraz marzenie poprawnie pisze się przez rz. Pisownia jest zgodna z pochodzeniem wyrazu, który etymologicznie wywodzi się od prasłowiańskiego mariti – obecnie znane jako mara, czyli senne widziadło, urojenie lub upiór. Etymologia wskazuje na oboczność, gdzie rz wymienia się na r (marzeniemara).

Przykłady poprawnej pisowni

Chcę w przyszłości mieć dużą rodzinę, to moje prawdziwe marzenie.
Wykąpać się w chłodnym i czystym jeziorze – to moje obecne marzenie.
Jakie jest twoje największe marzenie? Bo ja chciałabym się wyspać za wszystkie czasy.


Niepoprawna pisownia

mażenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

maszenie

Niepoprawna pisownia