Obie przedstawione poniżej formy pisowni mogą być używane w języku polskim. Nie należy jednak stosować ich zamiennie, ponieważ w zależności od zapisu zmieniają swoje znaczenie – użycie słowa niezgodnego z kontekstem danego zdania stanowić będzie błąd. Aby uniknąć takich sytuacji zachęcamy lekturę definicji i przykładów, które przygotowała nasza redakcja.

Poprawna pisownia

łódź

Poprawna pisownia, znaczenie: łódź to mała jednostka pływająca, poruszającą się po wodach. Łódź to również nazwa miasta w centralnej Polsce – wówczas oczywiście termin ten należy zapisać wielką literą.

Przykłady poprawnej pisowni

Mała łódź rybacka powoli przybijała do brzegu, wypełniona złowionymi rybami.
Łódź jest trzecim miastem w Polsce pod względem liczby ludności.
Na jeziorze w moim mieście wywróciła się łódź z pięcioma osobami w środku. Na szczęście nikomu nic się nie stało.


Poprawna pisownia

łudź

Poprawna pisownia, znaczenie: łudź to odmieniony w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym czasownik łudzić, oznaczający: zwodzić kogoś, dawać mu fałszywe nadzieje.

Przykłady poprawnej pisowni

Łudź się jeśli chcesz. Moim zdaniem ona nigdy nie zrobi nam łatwego kolokwium.
Nie łudź się, że decyzję o przyznaniu Ci kredytu dostaniesz w kilka dni. Nie ma na to szans.
Nie łudź się, że w naszym mieście nie istnieje problem źle funkcjonującej komunikacji miejskiej.