Poprawna pisownia

swoim

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz swoim jest formą występującą w dopełniaczu, bierniku i miejscowniku liczby mnogiej zaimka dzierżawczego swój. Zaimek ten pełni kilka ról w języku polskim. Przede wszystkim zastępuje w odpowiednim kontekście inne zaimki dzierżawcze: mój, twój, nasz, wasz, jego, jej, ich. Oznacza tu, że to, co zostało przez podmiot, którego dotyczy, należy lub odnosi się odpowiednio: do mówiącego. Swój to również określenie bliskiej osoby, kogoś należącego do tego samego środowiska, grupy czy rodziny.
Błędny zapis formy swojim wynika z fonetyki, czyli z wymowy. Reguła polskiej ortografii mówi wyraźnie, że po samogłosce nie piszemy zbitki literowej w formie ji, ale samo i.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie pokazuj mi tutaj swoich pazurków, nic w ten sposób nie osiągniesz!
Nie pakuj teraz rzeczy swoim rodzicom, pomóż najpierw siostrze zamknąć jej walizkę.
Nie mam tu nic do załatwienia ze swoimi sprawami poza tym, że lubię to miejsce.


Niepoprawna pisownia

swojim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwoim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sfoim

Niepoprawna pisownia