Niepoprawna pisownia

choćmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chodźmy

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo chodźmy w języku polskim funkcjonuje jako zawołanie lub zachęta. Jest też wykrzyknieniem. Wykrzyknienie lub wykrzyknik zabarwia emocjonalnie wypowiedź. Tak ujawnia się charakter osoby, która się wypowiada – żąda lub rozkazuje. Wykrzyknik wyróżnia dany fragment wypowiedzi.
Chodźmy jest takim wykrzyknikiem. Wyraz występuje w pierwszej osobie liczby mnogiej od czasownika chodzić. Słowo chodzić w języku polskim to określenie ruchu, przenoszenia się z miejsca na miejsce zazwyczaj pieszo. Słowo chodźmy poprawnie piszemy przez . W wyrazach pokrewnych tego czasownika – dwuznak wymienia się na dz. Jako przykład w wyrazach: chodzą, chodzę.

Przykłady poprawnej pisowni

Chodźmy, bo zmarzniemy, nie czujesz, że robi się coraz bardziej zimno?
Chodźmy do domu, jest już późno i pewnie matka się bardzo niepokoi.
Chodźmy dzisiaj do teatru, grają naprawdę fajną sztukę w bardzo dobrej obsadzie aktorskiej.


Niepoprawna pisownia

chośmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hodźmy

Niepoprawna pisownia