Niepoprawna pisownia

bólwa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bulwa

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo bulwa to określenie stosowane w botanice. Nazywa się w ten sposób część korzenia albo pędu danej rośliny. Z kolei w języku regionalnym białostockim to po prostu nazwa ziemniaka. Potocznie jest to zgrubienie albo wypukłość. Używa się tego słowa także jako eufemizmu dla kurwa! (będącego rzecz jasna wulgaryzmem).
Rzeczownik bulwa należy zapisywać przez u. Słowo pochodzi z języka łacińskiego, od wyrazu bulla, oznaczającego pieczęć, pęcherzyk, guz. Zatem poprawna pisownia wynika z etymologii.

Przykłady poprawnej pisowni

W niektórych regionach Polski bulwa to nazwa ziemniaka. Inne, z którymi można się spotkać, to pyry i grule.
Kiedy popatrzył na dłoń po tym, jak się w nią uderzył, dostrzegł, że pojawiła się na niej sina bulwa.
Kiedy nadeszła odpowiednia pora roku, ludzie na wsi zaczęli zajmować się zbieraniem bulw ziemniaków.