Poprawna pisownia

pomóż

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo pomóż należy zapisywać przez ó. Wynika to z zasady wymiany samogłosek w wyrazach pokrewnych. Słowo pomóż posiada pokrewny wyraz pomoc, w którym następuje wymiana ó na o oraz bezokolicznik pomagać, gdzie wymiana ó następuje na a. W takim przypadku zawsze należy wykorzystywać o z kreską.
Pomóż to tryb rozkazujący od pomagać. Oznacza nakaz udzielenia wsparcia wskazanej osobie, czy to w formie materialnej, duchowej czy wykonania razem z nią jakiegoś zadania.

Przykłady poprawnej pisowni

Pomóż mi z tym zadaniem z matematyki, bo inaczej dostanę jedynkę z kolejnej pracy domowej.
Nasz szef jest bardzo wymagający, dlatego proszę, pomóż mi ze zrobieniem tego projektu.
Pomóż temu chłopcu, a ja zadzwonię po karetkę! Zobacz, jak on wygląda, chyba złamał nogę.


Niepoprawna pisownia

pomuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomórz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomusz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomósz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomurz

Niepoprawna pisownia