Poprawna pisownia

przekonujący

Poprawna pisownia, znaczenie: imiesłowy przymiotnikowe czynne tworzy się od tematu czasu teraźniejszego. Czyli od czasowników przekonuje i przekonywa, poprawna forma imiesłowów to przekonujący i przekonywający. Uwaga: przekonywujący – jest to forma niepoprawna. Imiesłowy tworzy się poprzez dodanie końcówki: -cy, -ce, -ca, stąd przekonują-cy. Należy jeszcze pamiętać o rz w słowie przekonujący, zgodnie z regułą ortograficzną, że po spółgłosce p piszemy rz.
Przekonujący – trafnie opisany, taki który jest w stanie się obronić i przekonać o swojej racji.

Przykłady poprawnej pisowni

Rafał przedstawił prezentację przekonującą o jego wiedzy matematycznej i wybitnym talencie krasomówczym.
Twój argument dotyczący Teorii Darwina jest naprawdę przekonujący i warto go opublikować.
Jeżeli już kłamiesz to rób to w sposób przekonujący, tak aby wszyscy ci uwierzyli.


Niepoprawna pisownia

przekonywujący

Niepoprawna pisownia