Choć łudząco do siebie podobne, obie formy oznaczają coś innego. Warto zatem przyswoić sobie zasady ich stosowania, by nie popełnić błędu polegającego na użyciu niewłaściwej formy lub zamiennym stosowaniu obu słów. Warto zauważyć, że popularniejszą i poprawną w większej części sytuacji formą jest zwierzę, (zakończone na ). Dla ułatwienia zrozumienia różnic pomiędzy oboma wariantami nasze definicje obu wariantów wzbogaciliśmy również o przykłady użycia słów w zdaniach, a w razie dalszych wątpliwości jesteśmy do waszej dyspozycji w sekcji komentarzy, znajdującej się pod artykułem.

Poprawna pisownia

zwierzę

Poprawna pisownia, znaczenie: zwierzę to wyraz, który w języku polskim może pełnić zarówno funkcję rzeczownika jak i czasownika. W pierwszym przypadku jest to określenie organizmu cudzożywnego o komórkach eukariotycznych, nieposiadających ściany komórkowej. Niekiedy terminem tym określa się również w przenośni brutalnego, nieokrzesanego człowieka. Zwierzę to także odmieniony w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przyszłego czasownik zwierzać. Jego znaczenie to: mówić komuś w zaufaniu o swoich sprawach, przeżyciach czy kłopotach.

Przykłady poprawnej pisowni

Boję się, że jeśli zwierzę mu się z moich problemów, to wykorzysta je przeciwko mnie.
Wiedziałam, że jeśli zwierzę Ci się z tego, co mnie dręczy, to poczuję się lepiej.
Które zwierzę Twoim zdaniem jest bardziej przyjazne człowiekowi: kot czy pies?
Onieśmielone obecnością człowieka zwierzę czmychnęło w las.


Poprawna pisownia

zwierze

Poprawna pisownia, znaczenie: zwierze natomiast to stosunkowo rzadko używany wyraz, niemniej jednak obecny w słownikach języka polskiego. Jest to forma rzeczownika zwierz, odmieniona w mianowniku lub bierniku liczby mnogiej. W ten sposób mówimy na duże, dzikie zwierzę, bestię.

Przykłady poprawnej pisowni

Głodne zwierze po kolei podchodziły do zamordowanej antylopy – na swoją kolej czekały jeszcze hieny.
Nie przejmowała się tym, że wszędzie mogą czyhać na nią groźne zwierze. Chciała uciec jak najprędzej.
Trzaski łamanych gałązek świadczyły o tym, że wokół obozowiska krążyły dzikie zwierze.


Niepoprawna pisownia

zwieże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwieżę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwjerze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwjerzę

Niepoprawna pisownia