Poprawna pisownia

objął

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo objął jest poprawnie zapisane. Pochodzi ono od czasownika objąć, który posiada w sobie cząstkę jąć, pochodzącą z języka staropolskiego, uzupełnioną o przedrostek ob-. Takie połączenie zdecydowało, że jest zawsze zapisywany przez j, niezależnie od odmiany.
Objął oznacza, że mężczyzna otoczył kogoś ramieniem, przytulił do siebie. Może odnosić się także do szerokiego spojrzenia, którym ktoś jest w stanie dostrzec wiele obiektów na dużej przestrzeni. Czasami można go użyć również w kontekście otoczenia czegoś specjalną obejmą.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek objął spojrzeniem krajobraz, którego widok roztaczał się ze szczytu góry, na której stał.
Adam objął Zosię ramieniem i przyciągnął do swojego boku, aby nikt w barze jej nie zaczepiał.
Zapięty przez Tomka łańcuch objął rzeczy tak ciasno, że pozostawił na nich lekki ślad rdzy.


Niepoprawna pisownia

obiął

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

objoł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obioł

Niepoprawna pisownia