Niepoprawna pisownia

morzna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

można

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest można pisane przez ż. Według zasad ortograficznych występujących w języku polskim, spółgłoskę ż zapisujemy wtedy, kiedy wymienia się ona na następujące spółgłoski: dz, g, h, s, z, ź w wyrazach pokrewnych bądź w odmienionych formach. Przykładem jest para możnamogę, w której litera ż zmienia się na g.
Czasownik można pochodzi od móc. Oznacza, że nie ma przeciwwskazań do zrobienia czegoś ani wyraźnego zakazu. Oznacza, że komuś wolno jest coś zrobić, a jednocześnie ma ku temu możliwości związane z jego dotychczasowym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami.

Przykłady poprawnej pisowni

Dobre sushi można zjeść w centrum miasta, dlatego Maciek i Daria chętnie wybrali się tam na obiad.
Na tych miejscach można parkować jedynie w weekend i święta, w pozostałe dni są przeznaczone dla pracowników.
W muzeum można było zobaczyć broń, której używało wojsko niemieckie podczas II wojny światowej.