Niepoprawna pisownia

jagżem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jakżem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jagrzem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jak żem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jakrzem

Niepoprawna pisownia