Poprawna pisownia

tę panią

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot tę panią oznacza konkretną kobietę, na którą wskazuje się za pomocą zaimka . Jedyna wpółcześnie poprawna forma to tę panią. Wynika to z faktu, iż słowo jest zaimkiem pokazującym w formie dopełniacza (kogo? co?), stosowanym dla rzeczowników żeńskich w liczbie pojedynczej. Słowo jest błędnym zastosowaniem formy narzędnika (z kim? z czym?), co jest niepoprawne w kontekście dopełniacza.

Przykłady poprawnej pisowni

Przepraszam, ale czy mogę przepuścić tę panią? Jest w ciąży, więc przysługuje jej przyjęcie bez kolejki.
Tę panią proszę o pomoc, ale ona chyba mnie nie słyszy.
Czy widziałeś tę panią na przystanku autobusowym? Wsiadła do autobusu, który właśnie odjechał.


Niepoprawna pisownia

tą panią

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

te panią

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tę paniom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tą paniom

Niepoprawna pisownia