Poprawna pisownia

mogłabym

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo mogłabym należy zapisywać łącznie. Obowiązuje wobec niego zasada, że końcówkę -bym zawsze zapisujemy razem z czasownikiem, którego dotyczy.
Czasownik mogłabym pojawia się w wypowiedziach kobiet jako wyrażenie możliwości, umiejętności wykonania czegoś. Oznaczać może także wolę, że dane zadanie zostanie wykonane przez osobę mówiącą.

Przykłady poprawnej pisowni

Mogłabym się tym zająć nawet w najbliższy piątek, jeśli tylko podasz mi kilka istotnych szczegółów.
Mogłabym do niej napisać lub zadzwonić, żeby upewnić się, czy przyjdzie, ale zgubiłam jej numer.
Nie wiem, czy mogłabym się dzisiaj zwolnić wcześniej z pracy, ale na pewno zrobię to w piątek.


Niepoprawna pisownia

mogła bym

Niepoprawna pisownia