Poprawna pisownia

swoim

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sfoim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

swojim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwoim

Niepoprawna pisownia